مشخصات:

آدونیس یا آدونیس بهاره،گیاهی است از خانواده ی Ranunculaceae،چند ساله،کوچک،به ارتفاع در حدود یک وجب.برگ های آن سبز بابریدگی و تقسیمات زیاد و باریک و دراز.گل آن درشت و زرد رنگ منفرد که در بهار در انتهای ساقه ی گل دهنده ظاهر می شود.ساقه ی زیر زمینی آن نسبتا ضخیم است.این گیاه مخصوص مناطق کوهستانی مرتفع است ودارای چندگونه می باشدکه از نظردارویی بهترین آن آدنیس بهاره است.

برگ‌های این گیاه بریده و از برگ‌های آلاله پهن‌تر است و در مزارع گندم پراکنده است.

مواد موجود در آن:

ماده ی عامل آدونیدین،نوعی قند به نام آدونیت.

خواص درمانی:

آب دم کرده ی آن را بنوشید.برای قلب مفید است و قلب را تقویت و تحریک می کندو به عنوان داروی مدر به کار می رود.

گل آدونیس: آب دم کرده آن را بنوشید.ملین ومدر است،برای خرد کردن سنگ مثانه مفید می باشد.