نام های دیگر:

سوسن کوهی _ تنباکوی کوهی _ همیشه بهار کوهی _ خانق الفهد _ دخان الفوح _ دود خوشبو _ آرنیقه.

مشخصات:

گیاهی است از خانواده compositae، چند ساله و کوچک، دارای ریشه لیفی قرمز.برگ های اولیه آن که از یقه گیاه خارج می شود به شکل گروهی ،بزرگ بیضی شکل نوک تیز، دارای رگبرگ های موازی طولی و پوشیده از کرک در سطح فوقانی برگ وکمی موجدار است. از وسط این برگ ها ساقه ای خارج می شود به بلندی حدود شصت سانتیمتر ودر انتهای آن گل های زرد قشنگی در تابستان ظاهر می شود،در مرکز گل غلافی محتوی تخم گل و در نوک این غلاف خارکوچکی وجود دارد.این گیاه بوی مخصوص و طعمی تلخ دارد.

درکوستانهای آلپ،در فرانسه،سوئیس و در منطقه کوهستانی vosges، فرانسه به طور خودرو انتشار دارد.

خواص درمانی :

۱- اگر ۰/۵ گرم از آن خورده شود.محلل، محرک، مسکن و آرام بخش است.

۲- به عنوان مرحم در شکسته بندی ورفع جراحات و قطع خونریزی آنها استفاده می شود.

تذکر: مصرف بیش از حد مجاز آن مضر است، لذا حتما باید با نظر پزشک مصرف شود.

ریشه آرنیکا:

ترکیبات شیمیائی:آرنیکا فلاوون _ اسانس

خواص درمانی :

۰/۵ گرم از آن را در یک لیوان آب ده دقیقه روی حرارت ملایم بجوشانید و آب صاف کرده آن را بین غذا بنوشید.برای تسکین سیاه سرفه و درمان روماتیسم مفید است.

تنتور آرنیکا:

خواص درمانی:

از آن برای درمان سرماخوردگی، گرفتگی اعضای بدن،بهبودی زخم ها و جراحت های حاصل از ضربه خوردگی می شود.