نام های دیگر:

درخت آزار- آزار- ازدار- نیل- سیاه دار- سیاه دور- آقچه- آغاج- بر- بوز- رفق- سلک وا.

-planere- zelkowa a feuilles crenelees- zelkowa

مشخصات گیاهی:

آزاد گیاهی است از خانواده ulmaceae،درختی است به بلندی ۲۰-۲۵ متر وبرگ های سبز تیره و دندانه دار.چوب آن قابل ارتجاع و خمیده است.این درخت در اغلب مناطق نیمکره شمالی می روید.در آمزیکا و اروپا و آسیا دیده می شود.در ایران در سراسر جنگل های شمال از آستارا تا گلی داغی،جنگل های بجنورد و همچنین در جنگلهای بجنورد و همچنین در جنگل های کردستان،سنندج و مریوان ودر فارس انتشار دارد.

برگ درخت آزاد

خواص درمانی:

۱- آن را له کنید و ضماد نمایید برای تحلیل ورم ها و انسدادهای خنازیری مفید است.

۲- آب جوشانده ی آن،همچنین مالش برگ های تازه آن حشرات کثیف را از بین می برد.

۳- آشامیدن عصاره ی تازه آن مدر بول وحیض است، درمان کننده عرق النساء می باشد،قولنج را برطرف می سازد،محلل خون منجمد در مثانه ودافع سموم بارده است.

میوه درخت آزاد

خواص درمانی:

بیست تا چهل گرم از آن را در نیم لیتر آب یا شیر ده دقیقه بجوشانید.بعد ده دقیقه درب ظرف را بسته و دم کنید،بعد آب آن را صاف نموده و هر صبح و ظهر و شب در فاصله بین دو غذا یک فنجان بنوشید.تشنجات عصبی را برطرف می سازد.