درخت آسه چینی گیاهی است در ردیف درخت های زینتی که در ایران کاشت می شود ولی اصل آن بومی چین است؛به همین جهت آن را آسه چینی می نامند. برگ هایش تخم مرغی شکل و طول برگ سه تا هشت سانتیمتر است. گل های آن بنفش و کوچک،میوه هایش کوچک تخم مرغی کشیده به رنگ قرمز مرجانی و به طول یک تا دو سانتیمتر است و در پاییز مانند گوشواره های زیبایی از شاخه ها آویزان می شود.

خواص میوه ی درخت آسه چینی:

آن را بخوریدبرای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع نارحتی های استخوانی و ریه نافع است، اخلاط خونی ریه را قطع می نماید،برای رفع سرفه و عرق های شبانه و فرو نشاندن تشنگی داروی مفیدی است،تونیک است،برای تنظیم و تسریع گردش خون و سایراختلالات خونی نافع است، داروی نافعی برای بیماری قند و اعصاب می باشد.

خواص ریشه ی درخت آسه چینی:

آب جوشانده ی آن را بخورید،تونیک است، برای تنظیم و تسریع گردش خون و سایر اختلالات خونی نافع است.

آب جوشانده ی پوست ریشه آن را بخورید.در موارد اختلالات کبد و ذات الریه و کلیه و استخوان ها و دندان اثر شفا بخش دارد

برای رفع جراحت و التهاب حلق و رماتیسم موثر است

تب بر است و برای رفع تب سل داروی خوبی می باشدو اگر با ژین سنگ مخلوط و مصرف شود داروی ویژه ی بیماران مبتلا به سل می باشد.