نام های دیگر:سماقیل، سماق الدباغین، تم تم ،سماک

مشخصات:

میوه ی درختچه ای است از خانواده Anacardiaceae، کوچک به ارتفاع سه تا چهار متر ،شاخه های جوان و دمبرگ های آنرا موهای زبری پوشانیده است.برگ آن شانه ای به طول تا پانزده سانتیمتر و بیضی و مخملی است، رنگ سطح برگ سبز مات و زیر آن روشن که در پاییز سرخ رنگ و حنایی می شود.گلهای آن خوشه ای متراکم و حنائی رنگ است و در حدود ده سانتی متر طول دارد.میوه آن شفت کرک دار و قهوه ای مایل به ارغوانی است و گوشت میوه ترش و قابض است، عموما پوست میوه به مصرف خوراکی می رسد،شکل میوه خوشه ای است مانند انگور ولی دانه های آن ریز است و کمی بزرگر از دانه های ماش.این گیاه بومی مناطق مدیترانه ای بخصوص سواحل سیسیل بوده و در مناطق معتدل زمین می روید.طبیعت آن سرد و خشک است

پوست های میوه سماق معمولی:

خواص درمانی:

 1. خوردن سائیده شده آن با آب سرد،جریان و سیلان خون و خونریزی معده و اخلاط خونی از ریه را که همراه سرفه باشد قطع می کند،تونیک و مقوی معده و آلات داخل شکم است،آشفتگی را برطرف می سازد،برای قطع جریان خونریزی و رطوبت های سفید از رحم مفید است.
 2. کسانی که قبل از خوردن غذا استفراغ می کنند،قبل از غذا خوردن مقداری آش سماق بخورند،استفراق نمی کنند.
 3. خوردن کوبیده آن با زیره و آب سرد برای کسی که همیشه قی می کندو طعام در معده اش نمی ماند مفید است.
 4. پنج سیر از آن را در ۲۵ سیر آب بجوشانید تا پنج سیر آب باقی بماند،بعد آب را صاف کنیدو سه بار در روز به نوبت بنوشید.اسهال فشاردار و اسهال صفراوی و اسهال خونی را درمان می کند.
 5. آن را با نمک به دندان ها بمالید.برای تقویت و استحکام لثه و رفع درد لثه که از حرارت و گرمی باشدو همچنین درمان زخم های بد و تسکین درد دندان پوسیده نافع است.
 6. سائیده شده آن را با سرکه مخلوط نموده برموضع بمالید،خارش بدن را تسکین و جوشهای خارش دار را درمان می کند.
 7. آن را با تره تازه بکوبیدو ضماد کنید اگزما را درمان می کند.
 8. گرد آن را در آب بخیسانیدو در زمان شروع چشم دردآن رابا کمی کتیرا در چشم بچکانید نافع است.
 9. ۳۰ گرم سماق را در ۲۰۰ گرم آب بجوشانید بعد خرفه را با آن تر کنیدو بر چشم اندازید.برای رفع جرب و تسکین حدت ناراحتی های پلک مفید است و خارش پلک را برطرف می کند،اگر آن را بر پشانی بیندازید خونریزی از بینی قطع خواهد شد.
 10. اگر چند قطره آب جوشانده ان را در گوش بچکانید،از جریان چرک گوش جلوگیری می کند.
 11. کمپرس با آب دم کرده آن از ورم کردن عضو ضربه خورده جلوگیری می کند.

تذکر:مضر معده و کبد است،اگر تازه آن مصرف شود ایجاد مسمومیت میکند.

مصلح آن: مستکی و انیسون می باشد.

برگ درختچه سماق:

طبیعت آن کمی گرم و خشک است.

خواص درمانی:

 1. آن را بجوشانید و ضماد کنید،زخم های کهنه را درمان می کنند.
 2. آن را بجوشانید و آبش را به بدن بمالید خارش بدن را تسکین می دهد.
 3. شاخ و برگ و جوانه آن را با هم بکوبیدو به صورت مرحم درست کنید و با آن لثه هارا ماساژ دهید ازخونریزی لثه جلوگیری می کند.
 4. شاخ و برگ آن را بجوشانیدو به صورت مرحم هر شب ضماد نمایید. کک و مک صورت را برطرف می سازد.
 5. شاخ و برگ و جوانه آن را مخلوط نموده و بجوشانید و با اب صاف کرده آن چشم را بشویید.ورم چشم را درمان می کند.
 6. آن ر بسیار نرم بکوبید و با کمی آب دم کنیدو ضماد نمایید موها را سیاه می کند.
 7. تنقیه با دم کرده آن زخم های روده ها و اسهال خونی وتسکین دل درد مفید است.
 8. مالیدن محلول پخته آن با آب بارهنگ برای زخم های بد وضماد آن روی ستون فقرات و بیخ آلت تناسلی مرد برای جلوگیری از سلس البول و سستی اعضاء مفید است.
 9. ضماد آن برمعده اطفال اسهال را قطع می کند و اجزاءداخل شکم را تقویت می کند.

صمغ درختچه سماق معمولی:

خواص درمانی:

 1. اگر خورده شود خیلی یا بس و خشک کننده و محلل است.
 2. ضماد آن برای به هم آوردن جراحات و تسکین درد دندان پوسیده مفید است.