نام های دیگر: آملج، املج، آملا، اونلا، آنوله، حافظ الاعضاء

مشخصات:

میوه آمله گیاهی است از خوانواده ی Euphorbiaceae، درختچه ای است کوچک ودارای برگهایی با برگچه های ریز و انبوه. قد آن به بزرگی درخت گردو می رسدو پوست خاکستری رنگ درختچه قطعه قطعه از ساقه جدا می شود. گل های آن زرد خاکستری و میوه ی کروی و گوشت دار دارد.طعم آن تلخ و ترش و گس و دارای پوست نازک شبیه به آلوچه و اندازه ی آن در حدود یک گردو و یا کوچکتر تا اندازه  یک نخود است که نوع خوب ان بزرگتر و سنگین تر و زردرنگ تر است.در وسط هر میوه یک هسته قرار دارد.درختچه دارای چوب سختی نظیر چوب گردو است.این درختچه در هندوستان تاجنوب چین در مناطق گرمسیر انتشار دارد.

طبیعت: این گیاه طبیعتی سرد و خشک دارد.

خواص درمانی میوه آمله:

۱- آن را در شربت قند خوب بجوشانید تا مثل مربا شود. هر روز دو عدد میوه ی کامل آن را بدون هسته به همراه یک قاشق از شربت آن بخورید. سوء هاضمه ای را که از ضعف مزاج باشد برطرف میکند.درد موضعی را که از ضعف و بی قوگی باشد درمان می نماید، از عرق بدن که از ضعف بدن بوجود می اید جلوگیری می کند.زنانی که به علتی باردار نمی شوند،در هر ماه فقط هفت روز یعنی در دوران قاعدگی از آن استفاده کنند پس از مدتی باردار می شوند.

۲- میوه آمله را بپزید و هر روز مقداری از آن را همراه با آب آن شیرین کرده اید ،بخورید.  یا چند عدد تازه آن را میل کنید. ذهن و قلب را تقویت می کند.

۳- مقاومت بدن را در برابر ویروس ها و باکتری ها زیاد کرده و از استفراغ جلوگیری میکند

۴- اشتها را زیاد میکند

۵- مبرد و خنک کننده و مدر و ملین مزاج و در عین حال قابض است.

۶- نیروی جنسی را زیاد می کند

۷- جریان آب دهان و عطش وخون بواسیر را قطع می کند، قطع کننده انواع خونریزی هاست

۸- مسهل سودا و بلغم رقیق است.

۹- میوه آمله رطوبت روده و معده را خشک می کند ، برای رفع نیسان و فراموشی و فلج و مالیخولیا مفید است.

۱۰- آن را بدون هسته بکوبید و با هم وزن ان شکر بسایید،با کمی روغن بادام شیرین خمیر درست کنیدو هر روز صبح ناشتا بیست گرم از آن را بخورید.چشم را تقویت میکند و پیچش شکم را برطرف میکند.

۱۱- پودر آن را درآب خنک بریزید و ضماد درست کنید بر پیشانی بگذارید از خون دماغ جلوگیری می کند.

۱۲- پودر آن را با حنا مخلوط نموده وخمیر نمایید شبها بر پوست سر بمالید موها را تقویت و تار مو را بلند تر می کند و از سفید شدن موها جلوگیری میکند.

این گیاه مضر طحال است و مسهل آن سنبل الطیب و عسل است.

خواص روغن آمله:

شب ها به سر مالیده به جهت رفع موهای سفید ،تقویت مو و بلندی تار موها