گیاه آهوزبان نام های دیگری دارد :آهوزبان قمری,لسان الغزل,Botrych,Langue de cerf,Moon fern,Moonwort

گیاه آهوزبان گیاهی است از تیرۀ سرخس ها ،و خانواده Ophioglossaceae،چند ساله و کوچک، بلندی آن ۸ الی ۲۰ سانتی متر است و بدون کرک است.ساقۀ زیر زمینی این گیاه کوتاه و لیفی می باشد.این گیاه دارای یک برگ عقیم و یک برگ هاگ دار است. این دو برگ دارای یک دمبرگ مشترک می باشند.برگ عقیم به صورت مرکب و دارای ۴-۶ جفت برگچه و یک برگچه ی سه قسمتی در انتهای برگ است.برگ هاگ دار که وظیفۀ تکثیر گیاه از طریق هاگ ها با آن است بلند تر از برگ عقیم می باشد و قسمت انتهایی آن به شکل خوشه در می آید که تورم های هاگدان می باشد و طول آن ۲ الی ۴ سانتی متر است.این گیاه در مناطق مختلف اروپا و امریکای شمالی و جنوبی ،استرالیاو آسیا به خصوص در هند وجود دارد.در هند از کشمیر تا ارتفاعات ۳۰۰۰ متری هیمالیا تا دامنه های قره قوروم در تبت غربی دیده می شود. در ایران نیز در خراسان بین نیشابور و مشهد می روید.

خواص درمانی گیاه آهوزبان :

۱- آب دم کردۀ آن را بنوشید. برای درمان اسهال خونی مفید است.
۲- پماد آن برای التیام زخم ها و بریدگی ها کار برد دارد.