مزاج خود را بشناسید

۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ،۱۴:۴۰:۳۵ +۰۰:۰۰آموزش شناخت طبع|

شناسایی طبع یا مزاج انسان از جمله مباحثی است که نه تنها در طب سنتی ایران بلکه در سایر طب های سنتی جهان مثل طب سنتی چینی، رومی، یونانی و [...]