مزاج خود را بشناسید

2016-01-18T18:10:35+03:30آموزش شناخت طبع|

شناسایی طبع یا مزاج انسان از جمله مباحثی است که نه تنها در طب سنتی ایران بلکه در سایر طب های سنتی جهان مثل طب سنتی چینی، رومی، یونانی و [...]