شناخت طب سنتی ایران

2016-01-18T17:22:33+03:30تاریخچه طب سنتی|

یکی از سؤالاتی که برای انسان همیشه مطرح بوده این است که خاستگاه اصلی طب و کلا حرفه پزشکی در کدام سرزمین بوده و چگونه مکاتب درمانی در جهان شکل [...]