شناخت طب سنتی ایران

۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ،۱۳:۵۲:۳۳ +۰۰:۰۰تاریخچه طب سنتی|

یکی از سؤالاتی که برای انسان همیشه مطرح بوده این است که خاستگاه اصلی طب و کلا حرفه پزشکی در کدام سرزمین بوده و چگونه مکاتب درمانی در جهان شکل [...]