•مصارف امروزی کاسنی بیشتر بر ریشه و ماده موثره اینولین متمرکز است. اینولین موجود باعث تکثیر افزایش فلور روده ی بدون بهم زدن اکوسیستم فردی می شود این اثر در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط آژانس ایمنی بهداشت مواد غذایی کشور (AFSSA)فرانسه به تایید رسیده است.
•مطالعات اخیر بر روی ماده موثره اینولین اثرات کاهش چربی خون و ضد مسمومیت کبدی نیز نشان می هد.
•با توجه به مجموعه تحقیقاتی که در طب سنتی و طب جدید امروزه انجام گرفته است می توان خواص زیر را برا این گیاه بیان کرد:
•تمام قسمت های کاسنی مخصوصاً ریشه و برگ آن، محرک صفرا است و به عمل هضم کمک می کند و اثر آن در نارسایی های کبدی، قولنج های کبدی و ناراحتی های صفراوی بارز است.
•ریشه و برگ های آن، در بهبود تب ها، یرقان (زردی) و انسداد مجاری صفراوی مفید است.
•اگر آب پخته کاسنی را با سکنجبین میل کنید بهترین داروی تب های طولانی و مداوم است.
اساده از عرق کاسنی برای کلسترول خون، خارشهای پوستی، طراوت و شادابی پوست و جوش صورت توصیه می شود. از دم کرده برگهای تازه کاسنی و یا جوشانده برگهای خشک و یا دم کردن گلهای کاسنی نیز می توان استفاده کرد.
در اینجا دیگر به قسمت آزمایش اشاره ای نمی شود و به قسمتی از نتایجی که در این پژوهش بدست آمد اشاره می شود.

•گیاه کاسنی دارای خواص بسیاری است و همواره نسبت به این خواص نوعی آگاهی وجود داشته است.
• این آگاهی امروزه به مثابه پاره ای از فرهنگ ایرانی درآمده و مردم ما رویکرد مثبتی نسبت به این گیاه دارند. معمولا اغلب عطاری ها محصولات این گیاه را بصورت عرقیات و ترکیب با گیاهان دیگر بصورت پودر یا کپسول برای درمان بکار برده و عرضه می کنند و از گیاهان پر فروش عطاری هاست.
•علاوه بر ارزش های درمانی کاسنی به مثابه پاره ای از طب سنتی ایران دارای ارزش نمادین می باشد.
•ارزش فرهنگی امتیاز خاص طب سنتی است که آن را از طب جدید جدا می سازد.
•آنچه که در طی این پژوهش حاصل شد اثبات علمی استفاده های این گیاه در طب سنتی است. چراکه مقدار زیاد اینولین در کاسنی موجب مدر بودن آن می شود و از طریق دفع کلیوی و صفرا سموم بدن را دفع می کند.
•این تحقیق اهمیت ریشه کاسنی در درمان بیماری های کبدی و صفراوی به خوبی نشان می دهد. با توجه به اهمیت کبد در تصفیه بدن از سموم و کمبود داروهای کبدی در کشور به نظر می رسد زمینه کاری برای تهیه فراورده های متعدد از این گیاه با ارزش موجود می باشد.