تصلب شرائین یا آترواسکلروزیس (atherosclerosis) سخت شدن رگهاى جهنده و سرخ رگهاست یعنى رگهایى که خون را از قلب به سایر قسمتهاى بدن مى رساند.

دو یا سه تکه تره فرنگى را حلقه حلقه ببرید و در ظرفى که آب دارد بریزید و روى آتش بگذارید تا یک یا دو ساعت بجوشد و بپزد. بعد آن را صاف کنید و در یک فنجان بریزید و هر روز بین غذاها دو تا سه فنجان از آن را بنوشید. بریده تره فرنگى براى درمان تصلب شرائین مفید است. اگر مصرف آن را ادامه دهید بهبودى محسوس در خود خواهید دید.

کرفس براى معالجه تصلب شرائین غذاى مفیدى است و بیماران مى توانند هم کرفس را در غذاى خود بریزید و هم آب آن را گرفته روزى یک فنجان میل کنند.

جوشانده شیرین برگ آرتیشو، به مقدار چهار برگ در یک لیتر آب که به آهستگى جوشانده شود تا به هفتاد و پنج سانتى لیتر تقلیل یابد، براى تمام عوارض تصلب شرائین تجویز شده است.

پیاز، چون هم داراى سیلیس و هم داراى آهک است براى اشخاصى که مبتلا به تصلب شرائین شده اند فوق العاده مفید مى باشد.

سیر، ذراتى را که به شکل ذره‌هاى ریز شیشه اى در شرائین جمع مى شود و تولید تصلب شرائین مىکند، حل مى نماید. به همین جهت براى تنظیم جریان خون در شرائین و جلو گیرى از تصلب آن مفید است.

آلو، میوه اى مغذى است که مصرف آن براى کسانى که تصلب شرائین دارند تجویز مى شود.

اگر سیلیس در بدن کم باشد، شخص مبتلا به تصلب شرائین مىشود. براى جلو گیرى از این مرض باید در فصل توت فرنگى، آن را به مقدار کافى خورد تا رفع کمبود این ماده حیاتى را در بدن بکند و شخص به این مرض مبتلا نشود.

جوشانده ریشه و برگ خشک توت فرنگى به مقدار ٣٠ گرم در یک لیتر آب در عوارض تصلب شرائین مفید است.

گیلاس تصفیه کننده خون و ادرار آور است و براى اشخاصى که مبتلا به تصلب شرائین شده اند تجویز مى شود.

بیمارى تصلب شرائین را با لیمو معالجه مى کنند. براى معالجه، بر حسب بنیه بیمار باید در روز از ۵ تا ٧ لیمو را به مصرف رسانید.

در هفته اول هر روز یک لیمو را آب گرفته، با کمى آب صبح ناشتا، ده دقیقه بعد از حمام صبح آن را بنوشید.

هفته دوم آب دو لیمو را به همین ترتیب بنوشید.

هفته سوم سه لیمو، و هفته چهارم، چهار لیمو مصرف کنید. به هفته هفتم که رسیدید هر روز آب هفت لیمو را بنوشید و اگر امکان دارد تا ناهار چیزى نخورید. به این کار چند هفته ادامه دهید و در این مدت آب پنج یا هفت عدد لیمو را هر روز بنوشید. بعد از آن، مقدار لیمو را تقلیل دهید تا این که هر روز به یک عدد لیمو بر سد.

در دوره اى که اشخاص بیمار، رژیم لیمو گرفته اند بهتر است غذاى خود را از سبزى و میوه ترتیب دهند و از مصرف گوشت و چربیها خوددارى کنند.