نام های دیگر:

.pineappice- comestible

مشخصات:

گیاهی است از خانواده ی Bromeliaceae،پایا و علفی، برگ های آن بطور گروهی از ناحیه یقه گیاه بیرون می آید دراز و نوک تیز و سخت و اغلب در کناره برگ ها خار وجود دارد.

گل های آن به صورت خوشه ای فشرده در ابعاد مخروط میوه ی کاج و بزرگتر و تخم مرغی درشت است.میوه های آن ابتدا خیلی زیاد در اطراف ساقه که قبلا از گل پوشیده شده بطور فشرده و گوشت دار ظاهر گردیده و بالای هر میوه به شکل کاکل یک دسته از برگها دیده می شود.آناناس گیاهی است گرمسیری ،ابتدادر جزادر آنتیل کاشته می شدو بعد ها به اروپا وارد و بیشتر در فرانسه کاشته شد سپس به سایر مناطق دنیا برده شده است.

میوه ی آناناس:

خواص درمانی :

آب آن را میل کنید،ضد انگل است،خون ساز است و خون را تصفیه می کند.اشتها را باز کرده و به هاضمه کمک می کندوبرای تندرستی مفید است،ناراحتی های گلو را برطرف می کند.

برگ آناناس:

خواص درمانی:

۱- آب جوشانده ی آن تب بر است و برای بیماریهای آمیزشی نیز استفاده می شود.

۲- از آب خیسانده آن برای تسهیل وضع حمل استفاده می شود.

۳- آن را بکوبید و با نمک مخلوط کنید،روی کمر مالش دهید،درد کمر را تسکین می دهد.