اسانس اکالیپتوس براى ضد عفونى کردن جهاز تنفس و خشک کردن ترشحات آن مفید است.

انقوزه براى تنگی نفس مصرف می شود.

پرتقال تنفس و جریان خون را در دستگاه تنفسى بدن، منظم و آسان مى سازد.

براى جلو گیرى از تنگی نفس در اطفال، مادر باید مراقب باشد تا طفل دچار سرما خوردگى نشود. زیرا در سرما خوردگى، نسوج لنفاوى داخل بینى کودک ورم کرده مانع تنفس می شود.

براى جلو گیرى از سرما خوردگى، مادر باید نه تنها در موقع عوض کردن لباس کودک مواظب باشد که اطاق به اندازه کافى گرم باشد، بلکه باید دقت کند لباسى که به کودک مى پوشاند، تر و یا نمناک نباشد. همچنین عمل پوشاندن لباس را نباید زیاد طول بدهد.

سرما خوردگى مزمن نه تنها مخاط داخل بینى را متورم کرده و طفل را دچار تنگ نفس می کند بلکه حتى امکان دارد به رئتینش هم صدمه زده او را مبتلا به برونشیت، ذات الجنب و یا ذات الریه نماید.

تره را با ماء الشعیر یا با جو بپزید و بخورید براى درمان تنگی نفس مفید است.

بهترین دارو براى تنگی نفس شیر خشت است.

لیموى شیرین در درمان تنگى نفس بسیار میوه مفیدى است و روزى ده دانه یا زیادتر نباید خورده شود. مغز خیار و کاهوى پخته، پاچه گوسفند، آش کدو با گشنیز و تمام خنکی ها که ترش نباشد براى امراض سینه و تنگى نفس خوب است به شرط پرهیز کردن از دخانیات.

زرده ی تخم مرغ با بزرک (تخم کتان) براى نفس تنگى خوب است.

مرباى به، جهت نرم کردن و درمان سرفه و تنگى نفس سود بخش مى باشد.

والک، سرشار از ویتامین (ث) بوده و داراى لعاب و صمغ زیاد است. سینه را نرم می کند و درمان خوبى براى تنگى نفس مى باشد.

برگهاى تازه گزنه، تنگى نفس را تسکین می دهد. خوردن برگ پخته گزنه با جوشانده جو، جهت امراض سینه و تنگى نفس تجویز شده است.

کرفس جهت تنگى نفس مفید است.

تخم کاسنى جهت تنگى نفس سودمند مى باشد.

جوشانده بذر رازیانه با پرسیاوشان و انجیر جهت سرفه و تنگى نفس تجویزشده است.

براى تسکین تنگى نفس بهتر است برگ نعنا را همراه با مستکین بجوند، و نیز توت فرنگى یکى از دشمنان سرسخت تنگى نفس مى باشد و سرفه‌هاى خشک را درمان می کند.

آب پیاز خام را گرفته با آب لیمو مخلوط کرده بخورید تا مرض شما بر طرف شود، و نیز آب شلغم، آب هویج و آب کرفس خام، در صورتى که با آب لیمو مخلوط شود تنگى نفس را معالجه می کند.

ترب سیاه براى درمان انسداد مجارى تنفسى تجویز می شود.

دانه‌هاى رازیانه با پرسیاوشان و گل گاو زبان در درمان خفقان و تنگى نفس به کار مى رود.

گل ختمى معالج عفونتهاى مجارى تنفس است.

توت فرنگى با گیلاس براى مجارى تنفس مفید می باشد، به همین جهت کسانى که از جهت تنفس دچار زحمت می باشند باید آن را مصرف کنند.