نام های دیگر:آبرون_حی العالم_ پییش بهار- میش بهار- همیشه جوان- میشا- اذن القاضی- اذن القسیس.

Jubarbe- Grande jubarbe- Jubarbe des toits- artichaut sauvage

مشخصات:

گیاهی است از خانواده Crassulaceae ،علفی یا نیمه علفی و چند ساله که ساقه گل دهنده آن به ضخامت یک انگشت است. و روطوبتی دارد که به دست می چسبد.برگ های آن گوشتی ،سبز رنگ یاسبز کمی مایل به قرمز وبیضی شکل که در قاعده ساقه می رویند.گل های آن کوچک و سفید مایل به زرد یا ارغوانی به شکل گروهی مانند یک دسته گل در انتهای ساقه گل دهنده به بلندی بیست تا سی سانتیمتر ظاهر می شود.تمام طول بدنه ساقه گل دهنده از برگ های کوچک گوشتی بدون دمبرگ ارغوانی پوشیده شده است.این گیاه را سابقا روی بام ها می کاشتند و معمولا روی دیوارها و درگل کاری ها برای پوشیدن سنگچینهای زینتی باغچه کاشته می شود.آبرون کبیر بومی دامنه های آلپ و پیرنه در اروپا می باشد و به سایر مناطق جهان وارد شده است.در ایران در مناطق کوهستانی شمال ایران در کوه جلفک به طور خودرو می روید وانواعی از آن در گل کاری و باغبانی کاشته می شود.

طبیعت آن:این گیاه طبیعت گرم و خشک دارد،بعضی ها آن را سرد و خشک می دانند.

ترکیبات آن:لعاب،تانن،مالیک اسید،فرمیک اسید

خواص درمانی آن:

۱-بیست وپنج گرم خشک آن را بسایید وبخورید،اسهال مزمن را قطع میکند.

۲- بیست و پنج گرم خشک آن را بکوبید و سه قسمت کرده و در سه نوبت روز بخوریدو یا شانزده تا سی وپنج گرم آب تازه آن را بگیرید و در سه نوبت بنوشید معده را تقویت میکند،کرم معده و روده را میکشد،برای رفع سردرد و چشم درد و ورم گوش و گوش دردو سرفه مفید است،از خونریزی جلوگیری می کند،رطوبت های رحم را خشک می کند، برای درمان باد سرخ،نقرس،دردهای مفاصل،التیام زخم ها و جراحت ها نافع است.

۳-  اگر بیست گرم از آب تازه آن را بگیرید و بنوشید و مقداری از آن را هم با سرکه مخلوط کرده و به محل درد بمالیدبرای تسکین سردرد گرم نافع است.

۴- آب برگ های تازه را بگیریدو با کمی آب و قندمخلوط کرده و سه یا چهار مرتبه در روز هر بار با نصف قاشق چای خوری از آن را بنوشید برای رفع اختلالات عصبی رحم نافع است،برای تسکین تب های صفراوی،التیام زخم معده،رفع اسهال خونی،صرع و رفع سنگ کلیه مفید است. در مورد عادات ماهانه دردناک زنان جوان اثر مسکن داشته و در موارد سرطان رحم نیز توصیه می شود.

۵- هشتاد گرم آب تازه آن را بگیرید و بنوشید،انسداد مجاری کبد را باز می کند،مسهل صفرا می باشد.

۶- بیست گرم آب تازه آن را بگیرید و با سکنجبین مخلوط کرده و بنوشید،برای تسکین حدت خون و صفرا و تقویت بدن مفید می باشد.

۷- ضماد آن برای تسکین درد چشم مفید است.

۸- آن را با ارد جو ضماد کنید،برای درمان ورم چشم ،التیام زخم های تازه و زخم های کهنه ،جراحت های بد،سوختگی از آتش و رفع ورم های گرم نافع است،برای تسکین دردمفاصل و نقرس مفید است.

۹- آن را بکوبید و با حنا مخلوط نموده و ضماد کنید خارش بدن را رفع میکند.

۱۰- تازه آن را له کرده و در مهبل شیاف کنید برای قطع سیلان رحم نافع است.

۱۱- عصاره تازه آن را بگیرید و با روغن زیتون مخلوط کرده و روی حرارت ملایم آنقدر بجوشانید تا زمانی که آب آن تمام شود و فقط روغن آن باقی بماند،آن روغن را پس از سرد شدن چند قطره در گوش بچکانید درد گرم گوش را تسکین می دهد.

این گیاه مضر طحال است و مصلح آن گل ارمنی می باشد.