بهترین راه براى اینکه در موقع حرکت وسایل نقلیه دچار تهوع نشویم، خوردن غذاهاى خواب آور، مثل کاهو است، و اگر افیون کاهو را که از شیره ی ساقه کاهوهاى وحشى بدست می آید داشته و کمى بخوریم اثرش مطلوب تر است. پزشکان قدیم ایران هم، خوردن کاهو را بهترین دارو براى جلو گیرى از عوارض تغییر آب و هواى اقلیمى مى دانستند.

علاوه بر این وضع ذخیره ویتامین ” ب ” در بدن مسافر، در دل بهم خوردگى، هنگام سفر اثر دارد. به همین جهت عکس العمل بدن در برابر این عارضه در اشخاص، متفاوت است. عده‌اى همین که وارد کشتى یا هواپیما یا اتومبیل و امثال آنها مى شوند حالت چرت در خود حس کرده و کم کم بخواب می روند وعده اى برعکس به هیجان آمده دچار سرگیجه و استفراغ مى شوند. موضوع ارتباط به مقدار ویتامین ” ب ” در بدن دارد. یعنى آنکه به خواب مى رود از این ویتامین زیاد دارد و خوابش عمیق است و آنکه به هیجان آمده و مبتلا به دل بهم خوردگى مى شود از این ویتامین کسر دارد.

بنابراین دسته اول و دوم مى توانند خرما، کشمش، سیب پیاز خام و سایر میوه‌ها و سبزیهاى آرامبخش را میل نمایند و دسته دوم حتما باید غذاهائى که داراى ویتامین ” ب ” مى باشد مثل جگر، سبوس برنج، مرکبات و گوشت و ماهى زیاد میل نمایند و بدینوسیله بیمارى خود را تسکین دهند.

خوردن آب لیمو به محض ورود به وسائل نقلیه براى این بیماران نهایت لزوم را دارد و همچنین خوردن قهوه و چاى، مسکن خوبى براى آنها ست. دسته دوم مى توانند مقدارى کاهو میل کنند تا آنها هم مثل دسته اول بخواب روند و احساس ناراحتى نکنند.

آب لیمو دل به هم خوردگى را معالجه مى کند. پرتقال ضد استفراغ است و از دل بهم خوردگى و استفراغ جلو گیرى مى کند.

نعناع سبز در رفع دل بهم خوردگی هاى تشنجى مفید است.

همچنین زنجبیل با تاثیر مستقیمی که بر دستگاه گوارش می گذارد جلوی تهوع و استفراغ را می گیرد. که اثر شگفت انگیز آن با وجود مشخص نشدن علت اصلی آن چشم گیر و قابل توجه است و به  خانم های بارداری که شدیدا از حالت تهوع رنج می برند پیشنهاد می شود .