نام های دیگر:آکاسیا،مشک،باور،فتانا،شوک الشام،مشک نباتی
مشخصات:
آکاسیا گیاهی است از خانواده leguminosae،که درختچه ای است خاردارو کوتاه به بلندی حداکثر شش متر.برگ های آن مرکب زوج و همیشه سبز و ناخزان .گل های آن زرد طلایی و بسیار زیبا و خیلی معطر است.میوه ی آن نیام به نگ قهوه ای ،مانند باقلا که طول آن سه تا هفت سانتیمتر است.این درختچه بومی مناطق قاره ی هند و گویان است،در ایران در خوزستان و بلوچستان دیده می شود.
برگ آکاسیای معطر:
خواص درمانی
تازه آن را له کنیدو به صورت ضماد برای التیام زخم باز و جراحت استفاده کنید،اگر با آب جوشانده آن هم استفاده شود برای التیام زخم ها و جرتحت ها موثر می باشد.
گل آکاسیای معطر:
خواص درمانی
اگر آب دم کرده ی آن نوشیده شود مسکن دردهای عصبی است و قی آور است.
میوه ی آکاسیای معطر:
خواص درمانی
۱- از جوشانده ی غلاف میوه برای معالجه ی بیرون آمدگی مقعد و قطع ترشحات مفرط سفید سوزاکی مهبل استفاده می شود.
۲- ماده ی چسبنده ای که از غلاف های جوان میوه گرفته می شود برای التیام زخم های گوشه ی چشم کاربرد دارد.
ریشه ی آکاسیای معطر:
خواص درمانی
آن را له کنید و روی ورم ها بگذارید ،درمان کننده است.